* Đồng chí An Thị Bích Đào - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường mầm non xã Vĩnh Quỳnh

Sinh năm: 1982

Quê quán: Yên Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội

* Đồng chi Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Phó bí thư- Phó hiệu trưởng  phụ trách nuôi dưỡng

Sinh năm: 1976

Quê quán: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội

* Đồng chí Nguyễn Thị Bích Điệp - Chủ tịch công đoàn - Phó hiệu trường phụ trách chuyên môn

Sinh năm: 1982

Quê quán: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì -  Hà Nội