- Trường mầm non xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội thành lập theo quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2014 của UBND huyện Thanh Trì, trên cơ sở tách ra từ trường mầm non xã Vĩnh Quỳnh (thành lập năm 1989).

- Trường có 84 CBGVNV (BGH 3, giáo viên 61, nhân viên 20). Có 716 trẻ/20 lớp (4 lớp nhà trẻ, 16 lớp mẫu giáo).

 - Trường có 3 điểm trường (1 điểm trung tâm và 2 điểm lẻ). Cụ thể:

+ Điểm trường 1 tại thôn Ích Vịnh (điểm trung tâm):  442 học sinh/12 lớp (3 lớp nhà trẻ, 9 mẫu giáo), 41 giáo viên. Diện tích đất: 4.551,7 m2, trung bình 10,3 m2/1 trẻ. Diện tích sử dụng 6.371,7 m2 (bao gồm 1 dãy nhà 2 tầng), trung bình 14,4 m2/1 trẻ. 2,9 giáo viên/1 lớp mẫu giáo. 3 giáo viên/1 lớp nhà trẻ.

+ Điểm trường 2 tại cụm 13 thôn Vĩnh Ninh (điểm lẻ): 244 học sinh/8 lớp (1 lớp nhà trẻ,7 mẫu giáo), 20 giáo viên. Diện tích đất: 1.892 m2, trung bình 7,8 m2/1 trẻ. Diện tích sử dụng 3.027,2 m2 (bao gồm 1 dãy nhà 2 tầng, 1 dãy nhà 3 tầng), trung bình 12,4 m2/1 trẻ. 2,4 giáo viên/1 lớp mẫu giáo. 3 giáo viên/1 lớp nhà trẻ.

+ Điểm trường 3 tại cụm 11 thôn Vĩnh Ninh (điểm lẻ): Diện tích đất 11.175 m2, diện tích sử dụng 20.115 m2 (bao gồm 3 khối nhà 3 tầng). Đã khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2021 bao gồm 20 phòng học và các phòng chức năng theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 (thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020), dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2022. Sau khi nhận bàn giao điểm trường 3, dự kiến tách trường tháng 12 năm 2023.

- Trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 ngày 1/12/2018 (công nhận mới). Nhà trường phấn đấu chuẩn lại lần 2 đạt mức độ 2 (theo kế hoạch vào tháng 12/2023).