Địa chỉ: Thôn Ích Vịnh - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì
Điện thoại: 02436876072
 18/04/19  Hoạt động chuyên môn  190
Nhà trường kết hợp với công ty du lịch Vạn An tổ chức cho học sinh toàn trường tham quan học tập ngoại khóa tại Vườn khoa học Erahoure cơ sở 3 vào ngày 17 tháng 4 năm 2019 vừa qua.
Facebook