Địa chỉ: Thôn Ích Vịnh - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì
Điện thoại: 02436876072
 01/03/18  Chương trình tuần  549
Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 của 20 lớp mẫu giáo và nhà trẻ
 01/03/18  Chương trình tuần  200
Năm học 2017 - 2018 , BGH  cùng tổ chuyên môn nhà trường đã dự kiến các chủ đề, sự kiện theo từng lúa tuổi phù hợp với sự phát triển của trẻ.
 29/01/18  Chương trình tuần  229
(GDTĐ) - Căn cứ vào đặc điểm phát triển và trưởng thành của trẻ, các nhà tâm lý giáo dục đã đưa ra cách giáo dục khả năng tư duy lôgic cho trẻ xuất phát từ 6 phương diện dưới đây:
Facebook