Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 64
Năm 2022 : 60.184
Trường mầm non xã Vĩnh Quỳnh tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Trường mầm non xã Vĩnh Quỳnh tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Trước những khó khăn của đội ngũ y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non xã Vĩnh Quỳnh đã phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích cùng các lực lượng tuyến đầu, các ban ngành, đoàn thể tham gia tích cực ...