Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 180
Năm 2021 : 42.245
Bài hát: Chiếc đèn ông sao

Bài hát: Chiếc đèn ông sao

Hoạt động âm nhạc: Dạy hát "Chiếc đèn ông sao"Lứa tuổi: 24-36 tháng tuổiGiáo viên khối nhà trẻ trường mầm non xã Vĩnh Quỳnh thực hiện