A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường mầm non xã Vĩnh 

 Quỳnh

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2020-2021

Căn cứ Công văn số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021.

Căn cứ kế hoạch số 162/KH-GD&ĐT ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 202-2021 trên địa bàn huyện Thanh Trì;

Căn cứ số trẻ điều tra từ 0-5 tuổi trên địa bàn được phân tuyến tuyển sinh;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh UBND Huyện giao;

Căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất của trường;

Ban giám hiệu trường mầm non Vĩnh Quỳnh xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học; Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

- Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn phân tuyến tuyển sinh.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất trong nhà trường, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp

2. Yêu cầu:

- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh đảm bảo 5 rõ: Tuyến tuyển sinh Thôn Vĩnh Ninh và thôn Ích Vịnh, tổ dân phố số 1 (810+Licola), tổ dân phố số 3 (Kho trung Tâm, Đại lý vận tải và Bộ Tư lệnh đặc công, trường cán bộ quản lý); Chỉ tiêu tuyển sinh; Thời gian tuyển sinh; Phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

- Điều tra chính xác số trẻ từ 0-5 tuổi theo từng độ tuổi trên địa bàn phân tuyến tuyển sinh: Thôn Vĩnh Ninh và thôn Ích Vịnh, tổ dân phố số 1 (810 Licola), tổ dân phố số 3 (Kho trung Tâm, Đại lý vận tải và Bộ Tư lệnh đặc công, trường cán bộ quản lý)

II. NỘI DUNG TUYỂN SINH

1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Đối tượng tuyển sinh: Tất cả trẻ trên địa bàn được phân tuyến tuyển sinh Thôn Vĩnh Ninh và thôn Ích Vịnh, tổ dân phố số 1 (810+Licola), tổ dân phố số 3 (Kho trung Tâm, Đại lý vận tải và Bộ Tư lệnh đặc công, trường cán bộ quản lý) thuộc xã Vĩnh Quỳnh từ 24 tháng đến 5 tuổi. (Sinh từ năm 2018 đến năm 2015).

2. Chỉ tiêu tuyển sinh.

Căn cứ trên số lượng điều tra số trẻ trong độ tuổi đi học mẫu giáo trên địa bàn thôn Vĩnh Ninh, Ích Vịnh, căn cứ vào số học sinh hiện có ở trường theo các lứa tuổi.

Căn cứ vào chỉ tiêu Tuyển sinh huyện giao;

Năm học 2020-2021, nhà trường tuyển sinh 20 lớp với 4 lứa tuổi (2 lớp NT, 5 lớp MG bé, 5 lớp MN nhỡ, 7 lớp MG lớn) với chỉ tiêu tuyển mới cụ thể như sau:

Độ tuổi

Vĩnh Ninh

Ích Vịnh

Tổ dân phố số 1

Tổ dân phố số 3

Tổng

Năm 2015

80

21

6

8

115

Năm 2016

82

13

5

6

106

Năm 2017

74

15

6

5

100

Năm 2018

30

11

3

6

50

Tổng

266

60

20

25

371

 

3. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh:

- Đơn đăng ký dự tuyển (Theo mẫu nhận tại trường) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phô tô sổ hộ khẩu ( không cần công chứng, kèm bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn thôn Vĩnh Ninh, Ích Vịnh, tổ dân phố số 1 (810+Licola), tổ dân phố số 3 (Kho trung Tâm, Đại lý vận tải và Bộ Tư lệnh đặc công, trường cán bộ quản lý) của công an xã.

4. Thời gian tuyển sinh:

4.1. Cấp mã số cho học sinh: Nhà trường cấp cấp mã số tuyển sinh (Kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 01/7/2020.

4.2. Thời gian tuyển sinh:

- Thời gian tuyển sinh trực tuyến đối với học sinh 5 tuổi:

Từ ngày 04/8/2020 đến hết ngày 06/8/2020;

- Thời gian tuyển sinh trực tiếp:

Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020.

+ Sáng từ 8h00 đến 11h00

+ Chiều từ 14h30 đến 16h30.

Nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh: Sau ngày 15/8/2020, nếu tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao nhà trường sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của trường báo cáo Phòng giáo dục và đào tạo xin phép để tuyển bổ sung từ ngày 18/8/2020 đến hết ngày 20/8/2020.

* Lưu ý:

Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/8/2020.

5. Địa điểm đăng ký tuyển sinh:

- Điểm trường Ích Vịnh: Cụm 6 thôn Ích Vịnh - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội (Đối diện trường tiểu học Vĩnh Quỳnh).

III. TỔ CHỨC TUYỂN SINH:

  1. Thành lập ban tuyển sinh

Nhà trường thành lập ban tuyển sinh gồm 11 đồng chí (Có quyết định kèm theo):

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao trong hội đồng

1

An Thị Bích Đào

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

2

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Phó Hiệu Trưởng

Phó chủ tịch Hội đồng

3

Nguyễn Thị Bích Điệp

Phó Hiệu Trưởng

Thư ký Hội đồng

4

Trần Thị Thảo

TTCM MGL

Ủy viên

5

Nguyễn Minh Chuyên

TTCM MGN

Ủy viên

6

Đỗ Thị Thảo

TTCM MGB

Ủy viên

7

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

TTCM khối NT

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Loạt

GV- BCHCĐ

Ủy viên

9

Đỗ Thị Hạnh

GV- Thủ quỹ

Ủy viên

10

Nguyễn Thị Hoài Thu

Giáo viên MGL

Ủy viên

11

Nguyễn Đăng Huy

Nhân viên kế toán

Ủy viên

 

2. Phân công thực hiện:

TT

Nội dung

Người thực hiện

Thời gian hoàn thành

1

Xây dựng kế hoạch

Đ/c An Thị Bích Đào

Ngày 10/6/2020

2

Tuyển sinh trực tuyến

Đ/c Nguyệt + Huy+ Điệp+Thu

Ngày 04/8/2020-06/08/2020

3

Tổng hợp số lượng học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Đ/c Đào + Nguyệt+Thu

07/8/2020

4

Chuẩn bị phòng tuyển sinh

Đ/c Nguyệt + Đ/c Điệp + Thu

Ngày 12/08/2020

5

Hồ sơ tuyển sinh

Đ/c Nguyệt + Đ/c Thu + Đ/c Thảo+Đỗ Hạnh

Trước 12/08/2020

6

Tiếp nhận hồ sơ

Đ/c Nguyệt + Điệp +Thảo + Chuyên + Hạnh + Trang + Huy

Từ 13/8 đến 15/8/2020

(Có lịch trực cụ thể)

 

3. Thông tin báo cáo:

- Ngày 29/5/2020: Nộp thống kê số liệu trẻ trong độ tuổi tuyển sinh có xác nhận của UBND và Công an các xã.

- Ngày 12/6/2020: Nộp kế hoạch tuyển sinh của các trường; Tờ trình Hội đồng tuyển sinh của trường.

- Ngày 17/8/2020: Báo cáo phòng GDĐT kết quả tuyển sinh; Căn cứ vào tình hình tuyển sinh của nhà trường báo cáo xin ý kiến UBND huyện cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho nếu còn chỉ tiêu.

- Ngày 21/8/2020: Nộp Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của trường mầm non Vĩnh Quỳnh. Kính mong các cấp lãnh đạo xem xét./.

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                    (Đã ký)

 

                                                                                                                                        An Thị Bích Đào

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 01 : 1.996